Әскери колледждің оқу-әдістемелік қызметі келесі нормативтік құқықтық актілерге және басшылық құжаттарға сәйкес ұйымдастырылған:

"Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары туралы" 2002 жылғы 8 тамыздағы 345 ҚР Заңымен; ҚР 2007 жылғы 27 шілдедегі 319-III "білім туралы"Заңымен; ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы бұйрығымен 604 "білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" ; "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағынысты әскери оқу орындарында оқу процесін, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы"ҚР Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы 31 бұйрығымен; "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағынысты әскери оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізу қағидаларын бекіту туралы"ҚР Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы 32 бұйрығымен; "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағынысты әскери оқу орындарының үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы"ҚР Қорғаныс министрінің 2019 жылғы 15 мамырдағы 337 бұйрығымен; "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағынысты әскери оқу орындарының үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы"ҚР Қорғаныс министрінің 2019 жылғы 4 қазандағы 792 бұйрығымен. Әскери колледж техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша кіші командалық құрамды даярлауды жүзеге асыратын әскери оқу орны болып табылады, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында мынадай мамандықтар мен біліктіліктер бойынша:

Мамандық

Біліктілік

1) Әскери істегі автоматтандыру және инфокоммуникациялық технологиялар

Байланыс, радиоэлектроника және коммуникация құралдарының технигі

2) Қару-жарақ пен әскери техникаға техникалық қызмет көрсету

Қару-жарақпен әскери техниканы пайдалану және жөндеу жөніндегі техник

3) Әскери істегі кіші буын менеджменті

Инженерлік-саперлік бөлімшелерді басқару

Радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс әскерлері бөлімшелерін басқару

Әскери колледждегі оқу жылы екі жартыжылдыққа бөлінеді. Оқу сабақтарының кестесі 40 оқу аптасы есебінен жасалады, ұзақтығы алты оқу күні. Оқу процесі екі оқыту кешені бойынша ұйымдастырылған: жалпы білім беру және әскери пәндер. Мамандықтар мен біліктіліктер бойынша оқыту келесі ретпен жүзеге асырылады: 1 және 2 курстарда-жалпы білім беру (Жалпы орта білім беру пәндері) және жалпы кәсіптік пәндер бойынша теориялық оқыту жүзеге асырылады. 3-курста-біліктілік бейіні бойынша теориялық және практикалық оқыту жүзеге асырылады, онда әскери ант қабылдаумен білім алушылар әскери-арнайы пәндерді тереңдетіп оқуға кіріседі. Бұдан басқа, 2-3 курс оқу бағдарламасында білім алушылардың қажетті дағдылар мен автомобиль жүргізу дағдыларын игеру мақсатында кейіннен "В", "ВС1"санатындағы автомобильдерді жүргізу курсынан өткені туралы сертификаттар алу мақсатында практикалық сабақтар көзделген.

Мекенжай: 010000, Астана қ. сол жағалау, Қорғалжын тас жолы, 16/1 үй

Кезекшілік бөлімі: +7 (7172) 27-38-53
+7 708 970-38-53
+7 701 674-09-96

e-mail: voencol@mail.kz

Инстаграм: militarycollege